Döden & Paradiset

Vi hjälps åt att ställa i ordning glasen, tallrikarna och vika servetterna. Middagen ställs sedan fram med vana gester. Det serveras pasta vongole och till det nybakat kuvertbröd. Vi talar om vad vi ska göra till helgen och om den kommande hemresan. Samtalet glider så småningom över till allvarligare ting.

Efter middagen lägger vi oss ned på det solvarma trägolvet. Sommarvärmen håller sakta på att avta, men idag var det en osedvanligt varm dag. I taket ser vi hur våra kroppar kastar långa skuggor längst med takbjälkarna. Genom varandra blir vi till, i våra gemensamma stunder, som just denna. 

Idag tenderar vi att tro att paradiset är vår slutdestinationen och vi tycks anse att vi redan lever där. Vi har sedan länge lärt oss att begära och imitera ”det perfekta livet” ett mål som har kommit att omfatta livets alla områden, våra kropp, hälsa och vår omsorg om världen. Fantasier om perfektion är de enda drömmar som vi har kvar och de utgör gränsen för vår föreställningsförmåga. Fantasier som leder oss mot den död, den genom sina rigida föreställning om livet har kommit att bekämpa.   

Våra konsumtionsmönster ska återspegla vilka vi är; så ser vår tids andlighet ut. Ägandet har blivit viktigare än varat, men ekonomin kan och bör inte vara ett mål i sig, utan ett medel för att nå vår frihet. Kulturen och konsten däremot är ett mål, ett mål som är sin egen måttstock. Låt excessen och onyttan fylla livet med sin skönhet! 

I vår digitala tid har vår omsorg om naturen och känsla för rättvisa kommit att bli en symbolisk valuta som flyter omkring på internet och i sociala medier. Där det onda, enkelt förläggs till en annan era, i en mytisk dimension bortom ens egen, i sin banalitet och användning av emojis. Samtidigt är vi de enda varelserna som kan skydda livet på planeten men vi gör det inte, för vi har  dragits med i ett sirenlikt informationsflöde med löften om en snabbmatslik begärstillfredställelse. Njutningen har därigenom blivit vår absoluta plikt och den underhålls av statusjaktens och konsumismens ändlösa ekorrhjul. 

Vågorna drar in över stranden och sköljer bort resterna av redskapen för vår sammankomst. Vi slänger oss i havet i riktning mot öarna. Längst upp på toppen av berget ligger mausoleet, bland skaran av olivträd. Där förnimmer vi skuggor av förflutna banketter med dans, riter och dryckeslag. Vi följer i etruskernas spår, drar med fingrarna i ruinernas damm. Kysser de döda myterna och glider som en ensam blixt genom luften, tillbaka ner i det skumfradgande havet.

Vi väljer ständigt att vandra på farorna och riskernas farleder, det är det enda som betyder någonting, att vara någonting annat i relation till ”det perfekta livet”. Att riskera sig själv är en akt av amor fati (kärlek till ödet). När allt är sagt och gjort, är vi alla i slutändan av samma av art, för vi delar samma hemlighet.

fantasin till makten - kampanjmix

Acéphale är stolta att kunna presentera FANTASIN TILL MAKTENs kampanjmix. Detta i samarbete med följande artister i den ordning som de förekommer i mixen. Ett stort tack till alla medverkande artister! 

1. Cathedral X - Vision-Suspension

2. Xenia Kriisin - Psalm II

3. Imagine Me - Me You Us No (feat. Anna Classon)

4. Év of Isis - Trudging

5. Mary Shelley - Sainteurofuck

6. Call Me - Change 

7. Ectoplasm Girls - Before It Gets Too Late To Begin

Lovisa Silfverberg, musiker, skribent och projektledare på Yoko djs, har mixat samman kampanjmixen. 

Med konsten som vapen

Det gamla talesättet att revolutionen äter sina barn har ni säkerligen hört intill leda, men är det inte snarare institutionerna som äter sina barn? Ingen lyssnar till konstnären och bortom dennes tal villar en ära och en skönhet osedd. Konsten som alternativ kunskapsform lustmördas dagligen av institutionens kalla och kalkylerande händer. Allt i namnet av en marknadslogik, där ägandet blivit viktigande än varat. En anti-etisk princip där kvantifiering och mätbarhet är de enda visioner som tillåtits dröja sig kvar.  

Där det idag finns institutioner där finns det heller inget svängrum för det oförutsedda och outforskade. Institutioner skänker pengar till konstnärer genom otidsenliga stödformer och då endast för att hålla dem vid liv. Konstnärens sken ska lysa svagt och endast när det tillåts lysa. Då endast i den färg som bidragsgivaren önskar. Denne ska då applådera konstnären inför dess publik och utbrista, detta är sannerligen stor konst.

Trots detta skapas det fortfarande konst. En styrkedemonstration som ingjuter mod och skänker hopp inför framtiden, en framtid bortom institutionerna. Vi kräver, låt konsten vara dyr, låt konsten misslyckas katastrofalt! Med konsten som vapen ska vi föra fantasin till makten, för där konstens egenvärden kommer i första hand, kan ingen själ hungra. 

"Med konsten som vapen" kommer att publiceras i nästa nummer av fanzinet/publikationen Reptilhjärnan, med release på Kulturhuset i Stockholm i anslutning till finissaget för ”KjARTan Slettemark: Konsten att vara konst”. Vilket sammanfaller med FANTASIN TILL MAKTENs slutdatum den 13 september. 

Nyttan av onyttan

Den 2 september, 18.00 på Göteborgs Stadsbibliotek kommer ett panelsamtal i anslutning till kampanjen FANTASIN TILL MAKTEN att äga rum. Vi upplevde på ett tidigt stadium att vi ville skapa ett pedagogiskt program som kunde belysa de frågor som kampanjen önskar belysa. Övriga pedagogiska aktiviteter kommer att utannonseras inom kort på FANTASIN TILL MAKTENs gillasidaFölj med oss!

Nyttan av onyttan - Ett samtal om konsten och det inre livets egenvärden

De humanistiska ämnena, natur, fantasi, konst, kritiskt tänkande och vår förmåga till respektfull samexistens är idag belägrat av en nyttoorienterad företagslogik som trängt in i det enskilda livets alla områden. Den egna hälsan, kroppen och omsorgen om miljön har blivit en symbolisk valuta i en ny ekonomi, där internet och sociala medier blivit den främsta arenan där dessa värden vägs och mäts. Hur kan enskilda kulturutövare, men även kulturinstitutioner förhålla sig till denna realitet? Finns det idag en plats för det som inte kan kvantifieras i pengavärde?

Panelsamtalet sker i samarbete med Göteborgs Konsthall och Göteborgs Stadsbibliotek. Modererar gör Johannes Nordholm psykolog och konstvetare. Platsen för samtalet är trappscenen på Göteborgs Stadsbibliotek.

Paneldeltagare är Stina Oscarson, Mikael Nanfeldt och Lotta Lekvall.

Om de medverkande: 

Stina Oscarson är regissör, dramatiker och kulturdebattör. Oscarson har arbetat med teater på bland annat Stockholms stadsteater, Det Kongelie Teater i Köpenhamn och regisserat ett antal uppsättningar då framför allt på Orionteatern. Från maj 2011 till maj 2014 var hon chef för Radioteatern på Sveriges Radio. Hon för tillfället aktuell med ”Handbok för en ny kulturminister” tillsammans med poeten Mats Söderlund på uppdrag av tankesmedjan Katalys. Handboken kommer att släppas lagom till Bokmässan i Göteborg i slutet av september och sammanfaller därmed med bildandet av den nya regeringen. 

Mikael Nanfeldt är Chef för Göteborgs konsthall och konstvetare. Nanfeldt har lång erfarenhet av museiarbete och har arbetat inom Kulturförvaltningen sedan 1999 på olika poster. Han har förutom att varit chef på Göteborgs Konsthall, vikarierat som chef på Röhsska museet 2006, samt varit chef för Publika enheten på Göteborgs Stadsmuseum 2009-2010. Göteborgs Konsthall är liksom en rad andra konstinstitutioner/konsthallar med i det nationella nätverket Klister, vilken nyligen givit ut Rapporten ”Inga undantag - Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar ”, författad av Mikael Löfgren. Ämnet för rapporten är bland annat konstens värde och om den går det att mäta? 

Lotta Lekvall är VD för Nätverkstan i Göteborg. Nätverkstan utgör en fristående aktör i kulturlivet och startades 1996 för att ge kulturutövare i västra Sverige tillgång till ny informationsteknologi. Nätverkstan bedriver idag utbildning inom Kulturprojektledning och erbjuder rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn. Organisationen är uppdelad i fyra områden: Tjänster, Projekt, Utbildning och Medialab. 
På den egna förlaget ger Nätverkstan ut böcker av en rad framstående internationellt uppmärksammade kulturekonomer och forskare inom kreativa näringar, så som Pier Luigi Sacco, Giep Hagoort och Sarah Thewall 

Panelsamtalet är en del av FANTASIN TILL MAKTENs pedagogiska program. Övriga pedagogiska aktiviteter kommer att utannonseras inom kort på FANTASIN TILL MAKTENs gillasida

FANTASIN TILL MAKTEN - Kampanjvideo

image

Den musik som spelas i FANTASIN TILL MAKTENS Kampanjvideo är: Imagine Me - Whisper (To Patriarchy) feat. Linn Öberg. 

Imagine Me är producenten och DJ:n Niki Yrlas feministiska houseprojekt. Debut-EP “We Will Never Whisper" kom nyligen ut på 12-3 Recordings. Hon driver även tillsammans med konstnären Anna Classon klubben Thelma & Louise, som är en elektronisk klubb för kvinnor och transpersoner. Thelma & Louise kommer även att vara med och arrangera FANTASIN TILL MAKTENS slutfest den 13e september, i samarbete med Lesbisk Makt och Mycket

Stöd kampen för människans inre och konstens frihet

Genom att lämna ett frivilligt bidrag till kampanjen så stödjer du kampen för konstens frihet och oberoende. Besök FANTASIN TILL MAKTENs stödfond Här!