DE XIII UPPDRAGEN

Välkommen att delta aktivt i FANTASIN TILL MAKTEN. 13 uppdrag kommer löpande att postas i feeden på kampanjens gillasida, från den 20 augusti – 13 september. Varje uppdrag motsvarar en punkt i kampanjens MANIFEST. Anslut er till rörelsen, agera och lär genom erfarenheten.

DOKUMENTATION: Varje uppdrag ska dokumenteras av den som utför uppdraget, enligt de anvisningar som följer med varje uppdrag. Använd hashtaggen #fantasintillmakten

Med konsten som vapen ska vi föra fantasin till makten

Från ljuset stiga vi mot mörkret

När vi var unga tycktes världen vara en gigantisk pulserande sfär, en vidsträckt horisont, där växter, hav och sand genomkorsade himlen. Världen tycktes trots sin magi inte tala till någon annan i vår omgivning, i varje fall inte på den plats där vi växte upp. Ensamma med våra föraningar om ett bortom, målade vi en cirkel av förtröstan runtom oss själva, kring det som med tiden blev vår flock.

I början framstod samhället utanför vårt oss, som ett radikalt annanstans. Det var i våra ögon en ordning som varken förstod eller behövde oss och som vi därför med hela vår samlade kraft, valde att förkasta. Allteftersom samhället och dess normer ofrånkomligt trängt sig in i våra liv, med sina infantila krav och påståenden, fördjupades vår smärta och med den, vår strävan efter att finna en alternativ existensmöjlighet.

Det fanns aldrig någon specifik händelse som angav brytpunkten mellan en bekymmerslös tillvaro och det som kom därefter. Länge valde vi att tala lågmält sinsemellan om de intryck som världen utanför stötte in i oss som glasskärvor. Av nödvändighet utvecklade vi en varglik instinkt för att skydda vår gemensamma sak. Vi lärde oss att springa genom den täta skogen där vi bodde med ögonbindel för våra ögon, som ett bevis på sinnets makt över tingens ordning.

Vi hade sedan länge talat om att skapa ett offentligt allrum för konstens andliga dimensioner, en plats som kunde utgöra en länk mellan oss själva och omvärlden. Där skulle vi beskriva våra önskningar, utan att behöva dra uppmärksamhet till oss själva. Många år efter att visionen uppstått, började vi skapa en länk till omvärlden och har sedan dess använt oss av denna som ett redskap för att kommunicera våra intressen för det andliga med vår omgivning.

Det är nu hög tid för oss att verkligen tala till er om de ting som vi vill förändra, men också att ge plats åt andra människors idéer om förändring. Det är tid för en ny medvetenhet: Hur vill vi leva våra liv? Därför har vi har valt att öppna denna dörr. Tillsammans ska vi föra fantasin till makten. Från ljuset stiga vi mot mörkret, för natten är egots död.

Revoltens erfarenhet är en utdöende kunskap – det är insikten om att vi med våra handlingar kan skapa förändring. Om du blundar föreställ dig oss, för ditt inre fattar du våra händer. Den inre erfarenheten kallar på dig, slå följe med oss för att ägandet har blivit viktigare än varat

Med konsten som vapen ska vi föra fantasin till makten!

image

För att delta i kampanjen, få löpande information om kommande uppdrag & aktioner gilla oss HÄR!

Manifest för FANTASIN TILL MAKTEN

0. Vi lämnar …………………………………….. bakom oss, från ljuset stiger vi mot mörkret

1. Mot vår tids ökande acceleration (ett liv där vi inte hinner leva) ställer vi den cirkulära tiden

2. Med konsten som vapen sparkar vi upp dörrar till andra världar

3. Låt konsten vara dyr! Låt konsten misslyckas katastrofalt!

4. Vi alla är av samma ……….……………

………………. för vi delar samma hemlighet

5. Genom varandra blir vi till

6. Ekonomi, vem tror du att du är! (vilket stackars kryp)

7. Bortom självet finns …………………………

…………………………………………………………..

8. Det som är ovanför är likt det som är nedanför och det som är nedanför är likt det som är ovanför

9. Vi ska uppföra en ny andlig gemenskap bortom religionen

10. För det värdelösa offrar vi all vår fritid

Vi vandrar med avgrunden under oss, och vi måste vandra där tills vi faller ner mörkret och i våra begravda kroppar ska blommor växa.

11. Varje ögonblick är ett nytt manifest. Ifrågasätt allt! Även det du tror dig veta om dig själv

12. FANTASIN TILL MAKTEN är en omvänd upplysning

13. Intet är ett gudomligt ting

FYLL I DITT EGET MANIFEST, fotografera och lägg ut som fantasintillmakten# Gå med i kampanjen genom att gilla FANTASIN TILL MAKTEN Facebook!

Acéphale presenterar FANTASIN TILL MAKTEN

“Imagination is not a gift, it must be conquered” - André Breton

FANTASIN TILL MAKTEN är en kampanj och en rörelse olik alla andra – mot bakgrund av riksdagsvalet den 14 september 2014 ska vi tillsammans återbörda fantasin till makten, till försvar för människans inre och konstens frihet. Mellan den 1–13 september kommer rörelsens manifestationer att äga rum på gator och torg runtom i Göteborg i protest mot samtidens banalitet och innehållslöshet. Med konsten som vapen ska vi föra fantasin till makten.

Rörelsen anser att yttre framgångar och materiella värden har kommit att värderas högre än det inre och gemensamma livet. Tidskrävande processer, det estetiska, intellektuella och andliga, har fått ge plats åt en snabbmatslik bekräftelse och en upptagenhet att iscensätta ”det perfekta livet”. Idag springer vi genom livet endast för att hinna ifatt döden. Rörelsen önskar återge livet sin sinnlighet, genom den mest vågade formen av rationalism – förlorandet av självet. Med konsten som vapen ska vi föra fantasin till makten.

För att delta i kampanjen, gilla FANTASIN TILL MAKTEN på Facebook så har du möjlighet att aktivt medverka i kampanjen, som hänger samman med rörelsens manifest. Kampanjens uppdrag kommer löpande att läggas ut på FANTASIN TILL MAKTENs Facebooksida. Fotodokumentation av uppdragen läggs sedan ut på nätet enligt de anvisningar som följer med uppdragen, då via hashtaggen #fantasintillmakten.

FANTASIN TILL MAKTEN agerar med stöd av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, samt i samarbete med Göteborgs Konsthall, Göteborgs Stadsbibliotek, Lesbisk Makt, Mycket, The non existent Center, Skogen och Fresh Fish.

Genom att lämna ett frivilligt bidrag till kampanjen så stödjer du kampen för konstens frihet och oberoende HÄR!

Medverkande konstnärer

Klas Eriksson (f. 1976) utgår ofta i sitt konstnärskap från mass- och populärkultur där han använder sig av olika strategier för att utforska föreställningar om autencitet och offentlighet. Genom att ta vardagliga symboler i anspråk och placera dem i ett konstsammanhang skapar Klas Eriksson grännsöverskridande upplevelser. Eriksson har en magisterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan. Han har tidigare deltagit i Göteborgsbiennalen, Copenhagen Art Festiva, Bucharestbiennalen 5 och nu nyligen under Gagneffestivalen. Han är representerad av Nordin Gallery & Eduardo Secci Contemporary.

Infernal Runners arbetar med estetiska och esoteriska designlösningar.  Målsättningen är att bryta ner idén om naturlagar och naturligt beteende. De kommunicerar genom bland annat parfym, film, kläder och kropp. Infernal Runners har sedan 2009 skapat utställningar, performances och andra projekt runt om i Sverige, bland annat på Arkitektur- och Designcentrum och Liljevalchs konsthall i Stockholm. Gruppen består av:

Josefin Arnell (f 1984). Konstnär utbildad vid Beckmans designhögskola och på Dirty Art Department vid Sandbergs Institut i Amsterdam.

Hedda Viå (f 1986). Videokonstnär som för närvarande avslutar sin master i fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 

Erik Annerborn (f 1984). Utbildad vid Beckmans designhögskola. Arbetar för närvarande som kostymör, formgivare och pedagog.

Sofia Hultin (f.1982) är konstnär och baserad i Stockholm. Hultin Jobbar ofta i sitt konstnärskap med performance, då genom att lyfta fram och undersöka marginaliserade berättelser, ofta med fokus på lesbisk kultur och identitet. I hennes pågående projekt ”I’m Every Lesbian” presenterar hon, i stadsvandringar på plats i Tirana, Belgrad, Norrköping och Malmö, delar av städernas lesbiska historia i jagform, utifrån intervjuer gjorda med lesbiska kvinnor boende i dessa städer. Hultin är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Hon har framträtt på bland annat Malmö konsmuseeum, BeFem festival i Belgrad och Konsthall C i Stockholm.

Karolin Kent (f.1986) är en tvärdisciplinär konstnär som för närvarande är baserad i Göteborg. I hennes arbete kombinerar och utforskar hon flertalet medier, så som performance, rörelse, fotografi, film, skulptur och litterärt skapande. Hon har nyligen varit aktuell med verket VERSUS vid Stamsund Internationella Teaterfestival i Norge, performance installationen KRUMT på Live art Strömstad, samt varit konstnärlig ledare för protozoa vid Röda Sten Konsthall. Kent har en BA från Laban Conservatoire of Music & Dance i London och har varit verksam i Europa, Thailand, Indien och Mexico.

Astrid Linnéa Andersson (f. 1985) är illustratör och grafisk designer. För FANTASIN TILL MAKTEN har hon skapat kampanjens grafiska profil, däribland kampanjens symbol i form av huvudlös gudinna. Andersson har en MFA i grafisk design från HDK i Göteborg.

Sonja Jocic is a fashsion designer born in Belgrade, Serbia. Joncic has a BA degree from “The School of Textile Design, Technology and Management”, Belgrade, Serbia specialized in fashion and textile design MA degree “Swedish School of Textiles” secialized in fashion design.

KONY is the label of the Serbian designer Marija Janošević. The Seapunk movment is something typically American, it comes from NYC and there is a large Italian population there. Italian traditions and mentality have influenced and changed the cultural frameworks along the East Coast of the USA. The name of the  brand originate from that. The name KONY is very important for that part of America; Connie Francis, Connie Corleone, Coney Island…For Janošević KONY is the symbol of everything Italian on the East Coast.

YOJIRO KAKE is a Japanese fashion designer based in Florence, Italy. A design studio heading toward Haute Couture within kidish dream.

FANTASIN TILL MAKTEN - Stödjer och rekommenderar

Politisk Terapi

Institutet för politisk terapi är sammansatt av scenkonstnärerna Lisa Färnström och Tova Gerge och består dels av verket Politisk terapi i samarbete med Kristoffer Liljedahl, Ida Hallgren, Sara Ytterbrink och Åsa Lindgren, dels av ett kvällsprogram där poeten Ulf Karl Olov Nilsson, danskonstnären Valentina Desideri och filosofen Edda Manga från olika perspektiv närmar sig frågan om terapins politiska dimension. Besökarna tas emot i för terapi på den konstnärsdrivana platformen Skogen på Masthuggsterrassen 3, under tre långhelger mellan den 23 augusti och valdagen 2014. Anmälan görs HÄR!

En gåva från Haroon

Mellan 23–31 augusti 2014 är du välkommen till Göteborgs Stadsmuseum för att ta emot din gåva från Haroon. Haroon är en av de mellan  30 000 och 50 000 papperslösa som lever i Sverige utan det skydd som ett fullständigt personnummer ger. Gåvan är en praktisk artefakt i begränsat antal. Du förväntas inte ge något i gengäld, utom din närvaro vid överlämnandet. Välkomna. /The non existent Cente

The non existent Center är en konstgrupp baserad i Göteborg och Ställberg, denna gången bestående av Karin Linderoth, Carl-Oskar Sjögren och Haroon Natan. En gåva från Haroon genomförs under Motbilder, en omfattande utställning i Göteborg kurerat och producerat av Anna van der Vliet / ICIA (Institute for Contemporary Ideas and Art) 23-31 aug på Stadsmuseet, Norra Hamngatan 12.

The Thousand Yard Stare

Andreas R Andersson, solouställning på Galleri Box på Kastellgatan 10 i Göteborg. Andreas R Andersson (f. 1982) är konstnär, utbildad vid Akademin Valand och verksam i Göteborg. Har tidigare  ställt ut på Sculpture Space i New York, Periscope i Salzburg, W139 i Amsterdam samt på International Gallery of Contemporary Art, Alaska

Acéphale Naïvité på Under Bron: PS/GC Launch party / Drawing down the moon sessions

Att bli måne, sammansmälta med föremålet för denna utommänskliga kärlek…

Den 4/1 har vi blivit inbjudna av Josefin Hinders att skapa vårt eget mikrokosmos på Under Bron i Stockholm. Drawing down the moon är en ritual och en åkallan till mångudinnan och hennes faser: jungfrun, modern och den gamla. I ett begränsat antal sessioner under kvällen, närmar vi oss tillsammans med en person åt gången, månens magiska hemligheter.

Verket är ett samarbete med konstnären Alina Chaiderov och dansarenMinna Berglund. I Launch party / Drawing down the moon session introducerar Acéphale Naïvité projektet Post-Spiritual Growth Consulting. 

POST-SPIRITUAL GROWTH CONSULTING 
PS/GC arbetar interdisciplinärt och terapeutiskt med konst som verktyg. I centrum för verksamheten står nutidsmänniskans inre och andliga välbefinnande, såväl som nya metoder att arbeta med och uppleva samtidskonst på. I ett samhälle där religionen fått lämna plats åt självhjälpsböcker, coaching, terapi, konsumtion, och tillväxt, verkar de andliga sidorna av livet många gånger förbisedda. I PS/CG använder vi bekanta format för behandling av kropp- och själ; frigörande behandlingar, sessioner, kurser och weekends, för att förmedla samtidskonst som istället för att bedöva söker ställa filosofiska och existentiella frågor, utmana tanke och intellekt, vända sig inåt och öppna dörrar till andra världar.